Werken bij Broekema

Vacatures

Aan de werknemers biedt het bedrijf een veilige, prettige werkomgeving met goede ontplooiingsmogelijkheden. Wil je ook deel uitmaken van het Broekema-team? Kijk dan bij de vacatures of stuur een open sollicitatie via deze link. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling P&O via telefoonnummer 0598-696434

Nu solliciteren

Stages

Broekema vindt het belangrijk dat er contact is tussen het werkveld en opleidingen binnen het vakgebied. Door wederzijdse ontmoetingen blijven theorie en praktijk elkaar voeden. Eén van de manieren om dit te doen, is het aanbieden van stageplaatsen. Broekema is een erkend leerbedrijf en biedt jaarlijks plaatsen aan voor bbl-leerlingen in de richting Metaal en Mechanisch Operator. Daarnaast zijn er ook stagemogelijkheden voor bol-leerlingen, hbo- en wo-studenten. Interesse in een stageplaats bij Broekema? Stuur dan een brief per e-mail naar sollicitaties@broekema.nl

Sollicitatieprocedure

Broekema hanteert bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers een aantal regels. Zo wil Broekema een sollicitant alle informatie bieden die nodig is om een reëel beeld te krijgen van de functie en onze organisatie. Er is ook altijd gelegenheid om nadere informatie te vragen. Broekema hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. De gegevens van de sollicitant zal Broekema verwerken op de manier zoals die in de privacyverklaring is omschreven.

Sollicitatiegesprek

De uitnodiging voor een sollicitatiegesprek wordt in de regel minstens één week vóór het sollicitatiegesprek verzonden. In de uitnodigingsbrief staan o.a. datum, tijdstip en plaats van het gesprek, de namen en functies van de gesprekspartners. Doorgaans vinden er twee sollicitatiegespreksrondes plaats. Als Broekema referenties nodig heeft, is dat pas in de eindfase van de procedure. Uiteraard vraagt Broekema hiervoor altijd vantevoren toestemming.

Mocht u na de sollicitatieprocedure niet voor de functie in aanmerking komen, dan ontvangt u een schriftelijke en gemotiveerde afwijzing. Ook stellen we u in de gelegenheid om telefonisch informatie op te vragen over de afwijzing. Uw persoonlijke gegevens worden direct na het sluiten van de sollicitatieprocedure vernietigd. Als u dat wilt, kunnen uw gegevens worden bewaard voor het geval zich een andere functie voordoet die past bij uw profiel.